Annons
X
Annons
X

Orimligtmedformelltgodkännandeföresex

REPLIK|SAMTYCKESLAG

”Den15-åringsomhalvsovandeblirpenetreradbakifrånpåsoffanhonfåttlånanärnattbussengått–honfårskyllasigsjälv.”

DetskriverMadeleineLeijonhufvud(8/5)ochargumenterarförattsexutansamtyckebordevaravåldtäktifrågaomungdomar.Menexempletärmissvisande,avslöjarenföråldradsynpåtjejerochsaknarheltverklighetsförankring.

Enligtnuvarandelagstiftningochpraxiskrävsdetintefysisktmotståndförattettsamlagskavaravåldtäkt.Deträckermedattsäganej.Omflickanifrågaskullebefinnasigietthjälplösttillståndpågrundavberusning,medvetslöshetellerdyliktärsamlagalltidvåldtäkt,medellerutanettnej.

Annons
X

VadmenardåLeijonhufvudmedsittexempel?Attnyktra,normalaochfriskatjejerärhjälplösavåp?Detärenbådeföråldradochförnedrandeföreställning.Ungaflickorsommissatnattbussenäringetskälattinföraensträngsamtyckeslag.

Vidareärverklighetenheltenkeltsådanattungakillarochtjejeridagvarkengerellerbegärnågotuttryckligtsamtyckevidsex.Frivilligt,lustfylltochkärleksfulltsexföregåsinteavformellagodkännanden–detkaningenparagrafändrapå.Ensamtyckeslagskullebarainnebäraattvarochvarannanungdomblirbådevåldtäktsofferochgärningsperson.Detärfullständigtorimligt!

JESSICAROSENCRANTZ

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  riksdagsledamotochordförandeiMUF,Stockholm

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X