SADEV, den myndighet som har till uppgift att utvärdera det svenska internationella utvecklingssamarbetet, har granskat det partianknutna biståndet i tre länder.

Syftet med denna typ av bistånd är att stärka demokratin i de berörda länderna. Riksdagspartierna har varsin organisation med projekt i olika utvecklingsländer, ofta i samarbete med sina systerpartier.

I Sverige har Vänsterpartiet, åtminstone vokabulärt, tagit avstånd från kommunismen. Men när partiets biståndsorganisation Vänsterns internationella forum reser till Colombia för att idka demokratibistånd är det det oreformerade marxist-leninistiska partiets träningsläger som pengarna används till, visar SADEVs rapport. Det säger en hel del om Vänsterpartiet, som dessutom tycks få ett allt större inflytande över den rödgröna utrikespolitiken.