Har Stefan Löfven och Magdalena Andersson just varit i Köpenhamn? Deras danska partikamrater har nyss lagt fram ett underlag till diskussion om välfärdsstatens framtid. Där konstateras att ”danskarna har blivit bättre på att kräva sin rätt än att göra sin plikt”. I Löfvensk/Anderssonsk tappning på DN Debatt i går blir det: ”Alla ska kunna kräva sin rätt, men också göra sin plikt.”

Danska S tog över regeringsmakten i höstas. Den svenska S-ledningens utspel kan ses som ett tecken på att man åter har hopp om att detsamma ska hända här. Mona Sahlin uttryckte sig ungefär likadant medan hon fortfarande kände segervittring, till exempel i en uppmärksammad intervju i oktober 2007.

Känslan att man ska få axla ansvar brukar öka intresset för att även andra ska göra det.

Vi i S har varit dåliga på pliktdelen, sade Sahlin 2007. Vi i S har varit dåliga på att betona eget ansvar, skriver Löfven 2012. Om inget händer på allvar denna gång, vet vi vad vi får läsa 2017.