Det är en mänsklig paradox att vi vet vad som är sunt men ändå har svårt att leva så.

När fetma och dålig kondition blir ett folkligt problem efterfrågas genast förbud och straffskatt. Politikerna ska fostra oss att leva rätt.

Det kommer inte att fungera.

Vår förmåga att skylla på allt annat än vår egen bekvämlighet är oändlig. Det tydliggörs i ny studie från Mittuniversitet om svenskarnas inställning till friluftsliv. Av de tillfrågade vill 46 procent ha ett mer aktivt friluftsliv.

Dock finner många olika skäl att inte uppfylla sin önskan. Elljusspår och sportlovsveckor till trots är friluftsliv för kostsamt och tidskrävande. Som hinder för det åtrådda friluftslivet anges också avsaknad av partner, avstånd till naturen samt småbarn. Vid jogging uppges också den fysiska ansträngningen som oöverstiglig.