Med anledning av debattinlägget på Brännpunkt 1/10 från tolv personer som tar ställning för bland annat GMO-soja vill vi på Bergendahls Food/City Gross slå fast följande:

•Vi har valt att endast erbjuda färskt griskött från grisar uppfödda på GMO-fritt foder.

•Vi har gjort det därför att konsumenterna känner oro för GMO.

•Vårt agerande syftar till att erbjuda konsumenten en möjlighet att göra ett medvetet val. Känner man oro för GMO tycker vi att man skall kunna handla mat som inte innehåller GMO-komponenter. Det är inte svårare än så.

•Vårt initiativ har lovordats av konsumenter och olika organisationer som tar ställning för dem och en hållbar miljö.

Vi som mathandlare välkomnar en seriös debatt kring GMO därför att vi tror att det behövs för att hjälpa villrådiga konsumenter göra medvetna val.

MIKAEL LAGERWALL

informationschef, Bergendahls Food (som äger och driver City Gross)