Lotta Edholm (FP) berömmer i en replik (6/10) till vår artikel (2/10) sin egen skolpolitik genom att jämföra 2007 med 2008. Det är positivt att resultaten har ökat något sedan bottennoteringen 2007, men faktum är att färre elever idag klarar grundskolan än vid maktskiftet 2006.

Likaså framhåller Edholm schablon ökningar, men glömmer att berätta om den riktade besparing på över 300 miljoner kronor på skolan som borgerlig heten i Stockholm har genomfört.

Det är talande att Edholm förefaller vara nöjd med resultaten idag, samtidigt som dessa försämras i hela 43 stockholmsskolor.

171 kommuner har bättre resultat än Stockholm i de kommunala grundskolorna.

Fem procentenheter färre elever klarar målen än vad som borde vara fallet med hänsyn till elevsammansättningen enligt SALSA-modellen.

Stockholm borde kunna betydligt bättre än så.

Faktum är att skolan idag inte ges förutsättningar att klara sitt viktigaste uppdrag: att ge alla unga goda kunskaper. Vi socialdemokrater har självkritiskt omprövat och förnyat vår skolpolitik. Under nästa mandatperiod vill vi halvera andelen elever som lämnar skolan med icke godkända betyg.

Vi har också presenterat en plan för hur detta ska gå till. Vi är beredda att genomföra en radikal reform där vi årligen investerar mer än en halv miljard kronor i riktade satsningar på skolan. Vi går till val på offensiva satsningar för att förbättra kunskaperna – inte undanflykter och skattesänkningar.

CARIN JÄMTIN

oppositionsborgarråd (S) ROGER MOGERT

oppositionsborgarråd (S)