Erik Bengtzboe

Att ta tillvara erfarenheter, upplevelser och olika kompetenser är allt annat än kvotering.

Erik Bengtzboe

Alice Teodorescu säger att jag gör Hanif Bali en björntjänst när jag pekar på att den knappa valberedningsmajoritetens förslag till ny partistyrelse saknar personer utan uppväxt och bakgrund i det som för många svenskar är vardag. Teodorescu menar att Hanif Balis kompetens är ett viktigare argument ( Brännpunkt 18/10).

Låt mig börja med att hålla med om Hanif Balis kompetens. Få har en så skarp samhällsanalys och få kan formulera en så tydlig samhällskritik som Hanif Bali kan. Det i sig självt är ett viktigt tillskott till ett parti som regerat länge.

Låt mig också säga att jag inte är någon vän av kvotering. Däremot tycker jag att Nya Moderaterna ska ha ett så stort förtroende och en så bred representation som möjligt. Och nu finns det en bra kandidat, och då blir det mycket svårt att förstå varför vi inte ska ta den talangen och begåvningen tillvara.

Slutligen är inte etnicitet, kön eller sexuell läggning i sig självt ett argument för att få förtroende och inflytande. Däremot kan de erfarenheter olika personer med olika bakgrund ha bidra till ett starkt lagbygge. Om det är så avgörs med vilken kraft personliga erfarenheter förmås att omsättas i idéer och förslag.

Hanif Balis erfarenhet som ensamkommande flyktingbarn, uppvuxen på barnhem och i flera fosterfamiljer runtom i hela Sverige har visat sig omsättas i en träffsäker samhällskritik, med tydliga förbättringsförslag för integration, flyktingmottagande, kampen mot utanförskap och förstärkningar i välfärden och socialtjänsten. I den mån spelar erfarenheter roll – att ta tillvara erfarenheter, upplevelser och olika kompetenser är allt annat än kvotering.

ERIK BENGTZBOE

förbundsordförande Moderata Ungdomsförbundet