Annons
X
Annons
X

Onsdagsbörsenslutadeimoll

KursutvecklingenpåStockholmsbörsenvarvolatilpåonsdagenmedenavslutningimolltyngdavkonjunkturoroefteramerikanskmakrodata.

Av Direkt

Foto: MagnusHjalmarsonNeideman

–ISMöver,denföramerikanskaekonominbetydelsefulla,tjänstesektornvisadepåettfallandemomentumochspäddepåtillväxtoron,sadeJonasOlavi,allokeringschefpåABNAmrotillNyhetsbyrånDirekt.

StorbolagsindexetOMXS30stängde1,1procentlägrepånivån1.305.Aktierförnära19miljarderkronoromsattespåStockholmsbörsen.DeledandebörsernaiEuropabackademellan1och2procent,inteminsttyngtavbankaktier.Italienskabankertappadeklartpåoroförderaslåneböcker.

BankergicksvagtäveniStockholmmedSwedbanknära3procentlägre,SEBsänkterekommendationenförbankaktientillsäljeftertisdagensbokslut.SEB,somrapporterarpåtorsdagen,tappade0,5procentmedanSHBochNordeavar2,2respektive2,0procentlägre.

Annons
X

BlandfåbolagpåplusinomstorbolagsindexetåterfannsSSABochBoliden3,3respektive2,2procenthögre.

Denförråvarurelateradebolagsåviktigaoljeprisutvecklingenvarånyovolatilunderonsdagen,medenklaruppåtriktningpåeftermiddagen.AmerikanskalagerdataredovisadesmedandetfrånryskthållsadesattlandetärredoattdiskuteraeventuellaåtgärdermedOpec.

LundinPetroleumslutadesvagtupp.Bolagetsebitda-resultatsloganalytikernasförväntningar,omsättningenvardocklägreänväntatochstoranedskrivningartogsunderkvartalet.IsektornstegEnquestnära2procent.

Stäng

SvD NÄRINGSLIVS NYHETSBREV – dagens viktigaste ekonominyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Sandvikbackade0,7procentefterattresultatochorderingångvarnågotsämreänväntat.ABBslutade0,3procentlägreefterattdetoperationellaebita-resultatetvarit8procentbättreänanalytikernaräknatmed,enligtSMEDirekt.Basorderingångenminskadedäremotmed6procentfjärdekvartaletochbolagettaladeomenkraftignedgångiKina.

  InomverkstadfortsatteAlfaLaval2,6procentnedefteratthafallit11procentpåtisdagenssvagarapport.

  AtlasCopcostegdäremotdrygt1procentefterfyrarakahandelsdagarmedtappispårenavrapport.

  UtanförstorbolagsindexetklättradeMTGochHexpol3,7respektive5,5procentirapportflödet.

  Medabackade4procent.USA-konkurrentenVensunharlanseratlågprisversioneravMedasmuskelpreparatSoma.

  Seamlessstegomkring5procent.GenomettsamarbetemedXpressMoneyharbolagetgettsiginpåmarknadenförinternationellapengaöverföringar.

  FirstNorth-listadeSoltechEnergydotterbolagASREharfåttenorderiKina.Aktienavancerade33procentochharrusatnära300procentsedanårsskiftet.

  Påmakrofrontensjönkdetamerikanskatjänste-ISM-indexetförjanuaritilldenlägstanivånpåtvåår.BättrevarstatistikfrånADP,somvisadepåenfortsattrobustökningavprivatsysselsättningiUSAijanuari.

  Fed-chefeniNewYork,WilliamDudley,sadeienkommentarattmarknadsturbulensenochinkommandestatistikkankommaattändratillväxtutsikternaframöver.

  Annons
  Annons
  X
  Foto: MagnusHjalmarsonNeideman Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X