Annons
X
Annons
X

ÖdesveckaförFacebook-anställda

ImorgonsläpperFacebooksinandrakvartalsrapportsombörsnoteratbolag.Sammavecka,påtorsdag,blirmångaavbolagetsanställdaofficielltmiljonärer.

FacebooksvdMarkZuckerberg.

FacebooksvdMarkZuckerberg. Foto: SCANPIX

Påtorsdagomvandlasnämligenytterligareettavdeanställdasoptionsprogramtillaktier.Dethandlarettbegränsatantalom225miljoneroptionertillettvärdeav4,3miljarderdollar(drygt28,3miljarderkronor),baseratpåfredagensstängningskurs.DetrapporterarCNNMoney.

Flerav Facebooksinvesterareharredanhaftenmöjlighetattsäljaavdelaravsittinnehavmedandeanställdaharfåttväntaframtillnupåattlösainsinaoptioner.

•LÄSMER: NytthotmotslaktadFacebook-aktie

Annons
X

Iochmed Facebooksstart2007infördebolagetettbegränsatoptionsprogramfördeanställda.Bolagetvaldemedavsiktettbegränsatprogramförattkunnastannaunderdenlagstadgadegränsförhurmångaaktieägareettföretagkanhainnanmanoffentligtmåsteredovisasinafinanser.

Attmiljoneraktierplötsligtnåraktiemarkandenkommer,enligtCNNMoney,attmärkasochmarknadenbävarförettnyttras.Detharredanhäntvidetttidigaretillfälle.

•LÄSOCKSÅ: Facebookvisarensjukaktiemarknad

Stäng

SvD VIN & MAT:s NYHETSBREV – vintips och recept direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Imittenavaugustilöstesettannatoptionsprogramutoch271miljoneraktiernåddemarknadendengången.Dåsjönk Facebook-aktien6procentsammadag,ettrassombolagetknappastbehöver.Sedanbörsnoteringenimajharaktiengåttkräftgång.Dåsåldesenaktieför38dollar,ifredagsslutadedenpå19dollar,cirka125svenskakronor.Ettraspå50procent.

  NuväntardeanställdaspäntpåvadtisdagensrapportkaninnehållasamtlärnogaföljahurWallStreetreagerar.Hurstorderasförmögenhetblirärtättknutentillvadkursenlandarpåefterdennaveckashandel.

  •LÄSOCKSÅ: Facebook-aktienfortsätterrasa

  SvDNäringsliv

  Annons
  Annons
  X

  FacebooksvdMarkZuckerberg.

  Foto: SCANPIX Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X