Forskarna har undersökt blodprover från 63 personer i avlägsna samhällen i Amazonas i norra Peru, där dödliga rabiesinfektioner orsakade av bett från vampyrfladdermöss är vanliga. Sex av personerna visade sig ha antikroppar mot rabiesviruset, trots att de aldrig vaccinerats.

- Det betyder att det kan finnas sätt att ta fram effektiva behandlingar som kan rädda liv i områden där rabies är en återkommande dödsorsak, sade Amy Gilbert, en av forskarna bakom studien.

55 000 dör varje år av rabies enligt Världshälsoorganisationen.