Minst en av observatörerna som nu samlas i Damaskus har redan stoppats, enligt chefen för FN:s fredsbevarande styrkor Herve Ladsous.

Syrien har också sagt att medlemmar från länder som är medlemmar av Vänner till ett demokratiskt Syrien inte kommer in i landet, sade USA:s FN-sändebud Susan Rice.

Enligt säkerhetsrådet är detta från FN:s synpunkt ”fullständigt oacceptabelt”.