Under kvällen meddelade USA att de drar in sitt bidrag till Unesco på grund av beslutet.

Omröstningen hölls bara en och en halv vecka innan FN:s säkerhetsråd den 11 november ska ta ställning till palestinskt medlemskap i FN som helhet.

I röstförklaringen, publicerad av utbildningsminister Jan Björklunds kansli, sägs att Sverige tagit hänsyn till att FN:s säkerhetsråd snart väntas rösta om fullt medlemskap i FN för Palestinska myndigheten.

”Vår röstning om dagens resolutionsutkast har att göra med dess tidpunkt, inte dess innehåll. Det bör ses i perspektivet av hur angeläget vi anser det vara att nå en tvåstatslösning inom den tidsram som fastslagits av Kvartetten”, lyder förklaringen.

I säkerhetsrådet väntas USA lägga in veto, vilket landet inte kunde göra i omröstningen om Unesco-medlemskap.

”Kvartetten” - EU, FN, Ryssland och USA - försöker just nu få fart på fredsprocessen mellan israeler och palestinier.

USA har tidigare kritiserat tidpunkten för Unesco-omröstningen och meddelade under kvällen att landet drar in sitt bidrag till Unesco - nästan en fjärdedel av dess budget.

USA skulle ha betalat ut 60 miljoner dollar (383 miljoner kronor) till organisationen i november, men det kommer inte att ske, meddelade utrikesdepartementet i Washington enligt Reuters.

USA har inget annat val än att dra in bidraget på grund av en lag som gällt länge, sade UD:s talesperson Victoria Nuland.

Lagen från 1990-talet förbjuder stöd till FN-organisationer som godkänner fullt palestinskt medlemskap.

Men Mats Djurberg, generalsekreterare i Svenska Unescorådet, avvisar spekulationerna om att det skulle äventyra Unescos framtid.

- Organisationens existens äventyras absolut inte. Däremot skulle det självklart innebära en allvarlig utmaning. Men på kort sikt kan man ta lån och för att lösa den akuta situationen.

Israel varnade i dag för att godkännandet av palestinskt medlemskap i Unesco kommer att försämra möjligheterna till nya fredssamtal om Mellanöstern.

”Detta beslut förvandlar inte Palestinska myndigheten till en stat, men det lägger ändå onödiga hinder på vägen mot förnyade förhandlingar”, deklarerade israeliska UD, enligt Reuters.