Privatpersoner ska kunna dömas till tusen kronor i böter för brottet ”propaganda för homosexualitet”. En tjänsteman som gör sig skyldig till samma brott kan få betala upp till 10 000 och organisationer kan dömas till 100 000 kronor om de ger ut publikationer som där homosexuella omnämns positivt.

– Detta är en ren censurlagstiftning som kränker hbt-personer, säger Kristina Ljungros, förbundsordförande för RFSU i ett pressmeddelande.

– VI hoppades in i det sista att världens protester skulle hörsammas och att lagförslaget skulle röstas ner. Men detta är ytterligare ett tecken på de repressiva krafter som finns runt om i världen.

Lagförslaget kommer från partiet Enade Ryssland, och dess representant Vitalij Milonov föreslår att en moralpolis bestående av troende ska upprättas i Rysslands andra största stad.

Ytterligare en omröstning och en signatur av stadens guvenör krävs för att den nu fastställda lagtexten ska träda i kraft enligt Sydsvenskan.

Liknande lagar finns i flera andra länder.

– Jag hoppas att den svenska regeringen gör allt de kan för att försöka stoppa den utveckling vi nu ser i Ryssland. Jag vill också uppmana alla att noga följa utvecklingen och på olika sätt protestera mot att landet inför lagar som så uppenbart kränker mänskliga rättigheter, säger Kristina Ljungros.