LIVEauschwitz | 70 år sedan befrielsen Överlevande
talar i kväll
i Stockholm

SvD direktrapporterar från dagens ceremonier.