Ett antal brott - däribland våldtäkt, mord, väpnad rån och knarksmuggling - är belagda med dödsstraff i Saudiarabien.

Totalt har nio personer avrättats sedan årsskiftet. Under 2011 avrättades 79 personer enligt Amnesty.