- Striden om att störta staten är över, striden om att befästa stabiliteten. . . och gå vidare mot ett förnyat Syrien har inletts, säger Makdisi i en tv-intervju enligt nyhetsbyrån Sana.

Utspelet tolkas som ett försök att sätta dagordningen inför ett internationellt möte, under devisen ”Syriens folks vänner”, i Istanbul på söndagen.