Polis och arrangörer redovisade helt olika siffror för antalet deltagare. Enligt polisens uppskattningar rörde det sig om cirka 14 000 personer medan vissa av arrangörerna hävdade att minst 150 000 slöt upp.