Utmaningar liknande de som väntar för nästa president har funnits tidigare, men det politiska klimatet i kombination med problemen som USA:s nye ledare får ta över gör att presidentämbetet nu liknar ett mardrömsuppdrag. Samtidigt är förväntningarna på stora förändringar inom flera områden enorma.

– När det gäller ekonomi skulle jag säga att den nya presidenten kommer att befinna sig någonstans mellan Roosevelt och Reagan i svårighetsgrad, säger James Gailbraith, som är professor i ekonomi och statsvetenskap vid University of Texas, i en intervju med SvD.

– Reagan fick också ta tag i en kris, men läget var inte riktigt lika illa som nu. Roosevelt hade ett värre läge, men han hade å andra sidan obegränsat politiskt utrymme. Det var inget som stod i vägen för hans New Deal.

Tillsammans med flera andra ekonomer lade Gailbraith fram flera förslag för Obamas team redan i juli i år om åtgärder för att få landets finanser på rätt köl, bland annat om hur regeringen skulle agera för att pressa ner oljepriser och få banker att börja låna ut pengar igen.

Enligt Gailbraith är en av fem amerikanska fastigheter högre belånad än vad själva värdet är. Effekterna av bostadskrisen kommer att vara i många år om inte den amerikanska ekonomin stimuleras kraftigt genom ett rejält statligt åtgärdspaket liknande Roosevelts New Deal, tror han. Som exempel nämner han grundliga reformer av socialförsäkringar och pensionssystem. Detta bör finansieras genom lån, tycker han:

– Den amerikanska regeringen kan låna pengar från utlandet till samma låga ränta som på femtiotalet. Det är många som vill låna ut i dollar just nu.

En tung börda faller också på den nye presidenten när det gäller utrikespolitik.

– När de två senaste presidenterna tog över var det ganska lugnt i världen jämfört med hur det ser ut idag, säger Peter Beinart vid Council on Foreign Relations i Washington till SvD. Dessutom var Amerika den helt dominerande makten efter kalla kriget, när både Clinton och Bush först kom till makten. De hade båda lyxen att kunna sätta en egen agenda. Obama kommer inte att kunna göra det på samma sätt.

Han ärver inte bara två krig och en hårt pressad militär, utan hotet från nya ekonomiska stormakter, som Kina och Indien. USA:s rykte måste också återupprättas, klimathotet tas på allvar, och mer tid bör ägnas åt fredsprocessen i Mellanöstern, tycker Peter Beinart.

– Det talas mer och mer om att Amerikas storhetstid har dämpats. Bara att det ens tas upp har format den politiska debatten i det här valet, säger Beinart.

Vilken fråga är det då som den nye presidenten inte kommer att kunna driva?

– U-landsbistånd är ett område som förmodligen kommer att få tonas ner – det är ju annars en traditionellt viktig liberal fråga i utrikespolitiken, som också Obama har pratat om. Men nu i den ekonomiska krisen är det förmodligen något som de får ligga lite lågt med.