- Det sker inte ofta, den senaste transporten skedde 2011, säger han.

Valdseth hänvisar till att transporterna skett enligt reglerna som tillåter att plutoniet skickas med passagerarflyg.