Enligt Automotive News China är numera China Grand Automotive Services C störst, med intäkter på cirka 78 miljarder kronor. Pang Da, störst 2009 och 2010, nådde 67,5 miljarder.