Överger begreppet ”krig mot terror”

Attentatsförsöken i USA blir allt fler, visar en ny rapport. Nu presenterar president Barack Obama en ny säkerhetsdoktrin med fokus på diplomati, ekonomiska satsningar och kamp mot just inhemska extremister.

USA överger begreppet "krig mot terror" men pekar ut al-Qaida som särskild motståndare i en nya säkerhetsdoktrin.

Landet ska söka kontakt med "fientliga nationer" - som Iran och Nordkorea - för att testa deras avsikter och ge dem en chans att ändra kurs. Samtidigt ska samarbetet stärkas med de framväxande stormakterna Kina, Ryssland, Indien, Brasilien, Sydafrika och Indonesien.

Att stimulera ekonomisk tillväxt på hemmaplan och i omvärlden är ett viktigt led i säkerhetspolitiken, slår doktrinen fast. Protektionism ska motverkas och frihandel uppmuntras. USA ska också verka för att minska sitt beroende av olja från utlandet, för att stärka sin internationella ledarroll.

Antalet attentatsförsök de senaste nio månaderna var högre än under någon tidigare tolvmånadersperiod, konstaterar säkerhetsdepartementet i en rapport som tv-bolaget CNN publicerat.

Departementet räknar med att extremistgrupper allt oftare kommer att slå till mot lättillgängliga mål i landet. Rapporten som är daterad 21 maj är riktad till polis och säkerhetsorgan.

Den uppmärksammar flera fall som inträffat sedan slutet av förra året, som massakern på en militärbas i Texas, attentatsförsöket mot ett flygplan och bilbomben på Times Square. En varning utfärdas för att det blir allt svårare att upptäcka inhemska militanta personer. Trenden pekar på att de ofta varit utomlands för träning endast en kortare period, och dessutom förefaller de söka sig till mindre omfattande attacker mot mer lättillgängliga måltavlor.

När president Obama på torsdagskvällen svensk tid lägger fram sin nya säkerhetsdoktrin konstateras att inhemska extremister utgör ett hot mot nationen.

- Presidentens nationella säkerhetsstrategi uppmärksammar uttryckligen det hot mot USA som individer som radikaliserats här hemma utgör, säger John Brennan som är vice säkerhetsrådgivare.

Obamas doktrin väntas i övrigt betona diplomatiska ansträngningar och internationellt samarbete. Det blir en tydlig kursändring jämfört med företrädaren George W Bushs "cowboy"-diplomati som gick ut på att USA agerade på egen hand och vid behov kunde slå till i förebyggande syfte. Bland verktygen nämns både ökat bistånd och bättre underrättelsearbete.

Samtidigt kvarstår faktum att USA satsar på stora militära insatser, inte minst i Afghanistan.

Doktrinen som presenteras i dag är ett resultat av intensiva interna överläggningar som har pågått sedan Obamas regering tillträdde i januari förra året. Den vänder sig mot den förra regeringens formulering om kriget mot terrorn: "Det är inte ett globalt krig riktat mot en taktik - terrorism - eller en religion - islam. Vi är i krig med ett specifikt nätverk, al-Qaida, och sammanlänkade terrorister som stödjer försöken att anfalla USA och våra allierade och partner".

USA ser G20 som ett viktigt ekonomiskt forum och ska genom det försöka få till stånd ändringar i styret av Internationella valutafonden och Världsbanken, heter det också.

  • Kopiera sidans adress
Följ händelseutvecklingen med SvD digital – Just nu 5 veckor för 50 kr!

Toppnyheter just nu

Stockholmspolitiker misstänks för dödsfall

Vållande till annans död. Båtolycka där andra föraren avled.

Finansminister Magdalena Andersson (S). ”tomma lador”

M KU-anmäler Andersson

Finansministerns uttalande om ”tomma lador” kritiseras.

Andersson: Kritiken är felriktad

Anser att den tidigare regeringens politik ligger bakom.

Danska företaget tar fram ett ebolavaccin

Mix av vaccin kan hundraprocentigt skydd.

Helge Fossmo får tidsbestämt straff

Beslut om Knutbypastorn - kan bli fri 2020.

”Nordeas it-fiasko
är en väckarklocka”

Analys

Bortglömd aspekt – bankerna sårbara.

National Geographics
bästa fotografier

Bildspel

Väljer själva klassiska bilder i ny bok.

3 dagar kvar: Vad betyder rationell?

Högskoleprovet

Träna på vårens orddel.

Vad betyder kymig och peang?

Hösten 2013

Klarar du orddelen från förra höstens prov? Testa!

Firad amerikansk chefredaktör död

washington

Avled sent på tisdagen.

”Jag drabbades av svår kramp”

Löpning

Tobias om sitt svåra lopp.