Rapporten visar att tunneln behöver automatisk tv-övervakning för att minska riskerna vid en tankbilsbrand, skriver tidningen Aftenposten.

- Vid en tankbilsbrand kan alla dö eftersom brandmännen inte kan gå in i tunneln utan automatisk tv-övervakning, heter det i rapporten.

- De kan gå in om där finns tv-kamera och de får tillräckliga uppgifter för att kunna bedöma risken.

En räddningsinsats kan nästan halveras om där finns tv-kameror i tunneln och antalet offer kan också halveras, är slutsatsen i Veritas rapport som sänts till norska vägverket, Vegdirektoratet.

Detta inte något uppseendeväckande, kommenterar Vegdirektoratets informationsdirektör Steinar Gullvåg.

- De bedömningar och analyser som gjort hittills har gjorts för de flesta andra tunnlar. Om en tankbil brinner i en tunnel kan resultatet bli katastrofalt. Det gäller även vid en brand utanför en tunnel.

- Konsekvensen av att inte tillåta tankbilar i Oslofjordstunneln skulle bli att fler kör genom Oslo. Skulle farligt gods på ett lastbilståg börja brinna i Oslo är risken stor för långt svårare konsekvenser, hävdar Gullvåg.

Gullvåg anser att man måste överväga att sluta med tunnelbyggen om samhället kräver hundraprocentig säkerhet där.