Gruvarbetarna anser att det vore ”en förolämpning” och säger att de återvänder till gruvan - men för att strejka.

- Folk har dött, vi är arga. Om vi återvänder är det som om de dog förgäves, säger Fezile Magxaba, som är anställd vid gruvan.