- De revolutionära väpnade styrkorna i Nordkorea ämnar genomföra ett militärt angrepp på bred front för att slå sönder gruppens (Sydkoreas) förutsättningar för psykologisk krigföring, sade den nordkoreanska arméns generalstab på lördagen.

- Den ska vara medveten om att Nordkoreas militära vedergällning är en skoningslöst attack som förväntas förvandla till och med Seoul, förrädarnas högborg, till ett hav av flammor, sade Nord i ett uttalande.