16.55 Vid presskonferensen kommer chefen för PET Jakob Scharf och svenska Säpos chef Anders Danielsson att närvara.

17.02 Ett stort internationellt pressuppbåd finns på plats inför presskonferensen i PET:s lokaler.

17.05 Jakob Scharf hälsar journalisterna och Anders Danielsson välkomna som han motiverar med dagens gripanden.

17.06 Scharf ger först en kort genomgång av insatsen: Fyra personer har gripits i Danmark på två olika adresser varav tre uppges vara bosatta i Sverige som tagit sig till Danmark under natten. Den fjärde är en dansk asylsökanden. I Sverige har en femte person gripits.

17.08 Polisen har genomfört husrannsakan på adresserna och då bland annat beslagtagit en k-pist med ljuddämpare.

17.09 Gripandena är resultatet av en lång utredning som bedrivits av både svensk och dansk polis. "Det är vår uppfattning att de gripna planerade ett terrordåd mot en tidning och att den tidningen är Jyllandsposten här i Köpenhamn. Angreppet skulle ha genomförts innan den 1 januari och man skulle då ha trängt in på tidningen och med hjälp av k-pisten dödat så många som möjligt."

17.10 Danmnar kommer inte att uppgradera sin hotnivå, som redan är förhöjd när det gäller attacker som sätts i samband med de så kallade Muhammedteckningarna (som först publicerades i Jyllandsposten).

17.11 "Fallet illustrerar att personer med mål att utföra terrordåd kan resa in i Danmark från andra länder. Därför har vi ett gott samarbete med andra länders myndigheter."

17.12 Jakob Scharf tackar svenska Säpo för gott samarbete och lämnar sen över ordet till Anders Danielsson.

17.13 "Vi har genom ett ganska omfattande underrättelsearbete fått kännedom om att det fanns individer i Sverige som planerade terrorbrott i Danmark. Personerna är kända av Säpo sedan tidigare. För några månader sedan tog vi kontakt med våra danska kollegor och bestämde att vi skulle göra en gemensam aktion."

17.17 Säpo har arbetat utifrån att de skulle lämna Sverige och Stockholm för att resa till Danmark vilket de också gjorde i går natt. Säpo hade dem under uppsikt under hela resan ifall de planerade något brott i Sverige.

17.17 "Vi visste om att det fanns vapen i bilen."

17.18 Enligt Danielsson valde personen som greps i Sverige att inte följa med till Danmark. Han greps under lugna former i samarbete med svenska insatsstyrkan.

17.19 Den svenska terrorhotsnivån kommer inte att höjas eftersom planerna varit kända i flera månader. "De här personerna ska inte ha någon koppling till terrordådet i Stockholm i december."

17.20 De nu gripna männen hamnade på polisens radar efter traditionellt spaningsarbete, förklarar Jakob Scharf. "Vi talar om en grupp personer som består av våldsamma islamistiska extremister. Här är det frågan om en grupp med koppling till internationella terrornätverk."

17.21 Jakob Scharf vill inte kommentera uppgifterna om att den nu avvärjda attacken är det farligaste danska terrorhotet någonsin. Enligt honom finns det inget som talar för att attacken var riktad mot kronprins Frederik som ska besöka Jyllandspostens lokaler i kväll.

17.22 Den danske mannen misstänkt ha tillhandahållit en av lägenheterna där männen greps och misstänks därför för medhjälp till brotten.

17.23 Mycket av utredningen återstår och Jakob Scharf säger att det är långt kvar till en eventuell rättegång och vill inte svara på om det finns andra som "hållit i trådarna" men understryker igen att gruppen misstänks ha kopplingar till internationella terrornätverk.

17.24 Danielsson vill inte gå in på hur männen varit kända av Säpo sedan tidigare men säger att Säpo har kontinuerlig kontroll av ett stort antal personer som tros ha koppling till våldsam extremism. "Jag vet inte hur de fått kontakt med varandra. Det får utredningen utvisa."

17.26 Motivet uppges vara terrorhotet som riktats specifikt mot tidningar som publicerat de kontroversiella teckningarna av profeten Muhammed. "Det har gjort Danmark till ett viktigt mål för våldsamma grupper i hela världen."

17.27 Jakob Scharf vill inte spekulera i exakt hur attacken skulle gått till väga, men PET arbetar utifrån hypotesen att de tänkt tränga in på Jyllandspostens redaktion och "döda så många som möjligt".

17.30 Danielsson förklarar att det alltid är svårt för polisen att veta exakt när de ska slå till: Inte så tidigt att bevisen inte håller i domstol men inte heller så sent att allmänheten utsätts för risker. "Det finns inget enkelt svar men man gör dagliga bedömningar och vi hade en diskussion med våra danska kollegor och kom överens om att vi skulle vänta tills de korsade gränsen."

17.32 Tysk tv vill veta mer om likheterna mellan terrorplanerna och de uppmärksammade terrordåden i Bombay men han vill inte uttala sig om huruvida det finns andra kopplingar. "Man försökte få tillträde till Jyllandspostens lokaler och utföra en attack i samma stil som i Bombay", säger Scharf.

17.34 Danielsson säger att de gripna inte rest utomlands under den tiden de stått under Säpos bevakning.

17.35 Jakob Scharf vill inte svara på frågor om vapnet som förekom eller om mängden ammunition som beslagtagits. "Jag är ingen expert på vapen."

17.36 Enligt Danielsson har de här terrorplanerna ingen koppling till att den svenska hotnivån för terrorism höjdes i höstas. "Vår höjning föranleddes av andra fall."

17.39 Övervakningen påverkades inte av bombdådet i Stockholm den 11 december "Det här ärendet inleddes långt tidigare."

17.40 Danielsson kan inte svara på om det vapen som beslagtagits är den AK5 som stals vid ett rån mot högvakten i Stockholm.

17.41 Presskonferensen avslutas.