Biden skriver att satsningen är nödvändig för att upprätthålla USA:s säkerhet, eftersom underhåll av både lager och anläggningar har blivit eftersatt.

"I nästan ett decennium har våra laboratorier och anläggningar underfinansierats och undervärderats. Konsekvenserna av dessa försummelser - liksom den växande bristen på yrkeskunniga kärnvapenforskare och tekniker och åldrandet av viktiga anläggningar - har till stor del undgått allmänhetens kännedom", skriver vicepresidenten.

På måndag presenterar Barack Obama budgeten för nästa år.