När nio välskräddade män i svarta kostymer och röda slipsar igår högtidligt trädde fram inför pressen på ett podium i Folkets stora sal i Peking följdes deras tågordning med intensivt granskande blickar. Efter veckor av spekulationer klarnade i det ögonblicket vilka som valts att de närmaste fem åren ingå i partiets innersta maktcirkel, politbyråns ständiga utskott.

Resultatet såg ut som en kompromiss mellan olika riktningar i partiet, som avslutade sin veckolånga kongress i söndags. Bedömare ser utfallet som att Kina kan vara på glid mot ett mer kollektivt ledarskap, där partichefen inte kan dominera som förr.

I spetsen för de nio skred partiledaren och statschefen Hu Jintao, följd av parlamentets talman Wu Bangguo och premiärminister Wen Jiabao – alla tre omvalda helt enligt ritningarna. Sedan följde ytterligare två omvalda ledamöter, parlamentets topprådgivare Jia Qinglin och chefsideologen Li Changchun.

Men det riktigt stora intresset fångade två av de fyra nyvalda i ständiga utskottet. Främst av dem kom Shanghais partichef Xi Jinping som nummer sex i partihierarkin. Direkt efter honom följde den nordöstliga provinsen Liaonings partichef Li Keqiang som nummer sju.

Både Xi och Li är relativt unga medan alla övriga i ständiga utskottet är i 60-årsåldern. Xi och Li tillhör ”den femte generationen” i partiet och är just nu är de två hetaste namnen i spekulationerna om vem som ska ta över när Hu Jintaos mandattid löper ut 2012.

Den 54-årige Xi Jinping från Shanghai har gjort karriär som partichef i de två dynamiska kustprovinserna Fujian i sydöst och Zhejiang i öst. För ett halvår sedan fick han ta över som partichef i Shanghai sedan företrädaren sparkats, anklagad för korruption i stor skala. Den avsättningen sågs allmänt som ett sätt för Hu Jintao att stärka sin position gentemot ”Shanghai-klicken”, den gruppering som står nära Kinas förre president Jiang Zemin.

Xi är son till en tidigare hög partiman och har rykte som en effektiv ledare. Han räknas inte till Hu Jintaos krets utan ses snarare som en politiker som kan vara acceptabel för de flesta fraktioner i partiet.

Den 52-årige Li Keqiang är där-emot tydligt allierad med Hu ända sedan unga år i partiet. Li har gjort karriär som partichef i två mindre välbärgade provinser, först Henan och sedan Liaoning. Men Li är just nu alltså placerad strax efter Xi i rangordningen i partiet.

För Hu Jintao innebar partikongressen att han fick stöd för flera av sina centrala politiska teser och fraser, till exempel att Kina ska satsa på en mer vetenskapligt ledd utveckling och sträva efter harmoniskt samhälle där alla får del av en förbättrad ekonomi. Han blev i går också omvald som högste chef för Kinas väpnade styrkor, en post han övertog från Jiang Zemin 2004.

Men själva personförändringarna i partitoppen var av mer blandad karaktär. Hu blev av med en inflytelserik veteran från ”Shanghai-klicken”, Kinas vicepresident Zeng Qinghong, som fick lämna politbyrån helt och hållet. Å andra sidan betraktas två av de nya i ständiga utskottet som allierade med Zeng och Jiang – såväl säkerhetsministern Zhou Yongkang som partiorganisationens chef He Guoqiang.

Enligt initierade bedömningar kan Hu förmodligen bara helt förlita sig på stöd från premiärminister Wen och nykomlingen Li. De flesta övriga ledamöter i ständiga utskottet förmodas vara mer flexibla mellan olika riktningar i partiet. Det läget kan göra Hu mer benägen att visa tuffhet mot Taiwan och oppositionella i Hongkong, enligt spekulationer bland bedömare igår.