- De ockuperade helt sonika kliniken som vi driver och stödjer. De tar helt enkelt över kliniken i tre dagar och använder den som centrum för sin militäroperation och förhör, säger Afghanistankommitténs landchef Andreas Stefansson.