- Vi ser ingen förändring i den direkta hotbilden mot svenska intressen i Mellanöstern just nu, säger Malena Rembe, chef vid Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT), där bland andra Säpo och den militära underrättelsetjänsten must ingår.

Risken att svenskar drabbas är främst indirekt.

- I första hand för att de kan råka vara på fel plats, säger hon.

Bedömningen av hotbilden mot Sverige kvarstår också.

- Terrorhotet mot Sverige ligger på en nivå som beskrivs som förhöjd och utvecklingen hittills har inte föranlett oss i NCT att föreslå någon revidering.

Inte heller på UD ser man för ögonblicket någon risk för ett ökat hot mot svenska intressen.