Vulkanen började att spy aska på lördagen och i det glest befolkade närområdet bor drygt 2 000 personer.