Med röstsiffrorna 68 för och 29 emot antog senaten lagförslaget, som kopplats samman med godkännandet av den omfattande försvarsbudgeten, efter att tidigare ha godkänts av representanthuset. Lagen ska nu undertecknas av president Barack Obama.

Den amerikanska lagstiftningen omfattar nu hatbrott baserade på en persons ras, färg, religion, nationalitet, kön sexuell läggning, könsidentitet, mentala eller fysiska handikapp.

Det blir även straffbart att attackera amerikanska soldater på grund av deras militärtjänst.