Filmsekvensen börjar som ett lugnt pr-klipp men övergår sen till vad som framställs som mer händelsefyllda scener. Vid 2:00 kommer Jas Gripen.

Trupper på totalt 70 000 man sattes överraskande in i Sveriges närområde av Ryssland och Vitryssland i förra veckan, som SvD berättar i dag. Det är mer än dubbelt så många som Ryssland förvarnat om. Balterna är oroade och ser övningarna som anfallsförberedelser mot dem och Polen.

Planet som skymtar i den aktuella filmsekvensen är en spaningsutrustad Gripen, det vill säga en obeväpnad Gripen, enligt Lars Gyllenhaal, militärhistoriker och medförfattare till nya boken Ryska elitförband.

Planet dyker upp i bild och överflyger det ryska landstigningsfartyget (som kameramannen står på) och ryska marininfanterister går i eldställning på däck.

– Jag har sett många sekvenser med Gripen, men jag har aldrig sett något liknande. Dessutom ser man Gripen och det ryska fartyget i samma bild, säger Lars Gyllenhaal till SvD.

Enligt Gyllenhaal är soldaterna först i filmen vitryska elitsoldater ombord det ryska landstigningsfartyget. De som sedan kommer upp på däck är ryska marininfanterister.

Det är första gången man visar hur vitryska elitsoldater, som normalt sätts in i strid med fallskärm eller helikopter, övar tillsammans med ryska stridskrafter på stridsfartyg. Enligt texten i början av filmen landsattes de vitryska trupperna från (ryska) landstigningsfartyg och svävare.

Att det inte är fråga om utbildade amfibiesoldater framgår av den sekvens i filmen som visar hur de vitryska soldaterna fumlar när de ska sätta på sig flytvästar.

Filmen är upplagd på det vitryska försvarsministeriets officiella webbkonto i propagandasyfte och brukar också sändas i den statliga televisionens nyhetssändningar. Om det har skett denna gång är inte bekant.

Den rysk/vitryska samövningen omfattade, inklusive ryska paramilitära inrikestrupper, minst 70 000 soldater, vilket gör den till en av de största övningarna i västra Ryssland efter murens fall. Övningen kallades Zapad 2013 (Väst 2013) och är en övning som i flera avseenden liknar den storövning som Ryssland genomförde i juli och som riktades mot Ryssland östra gränser. Den övningen omfattade, enligt västliga beräkningar 160 000 man.

Inför Zapad 2013 hade Ryssland förvarnat Nato, i enlighet med en överenskommelse, om att 22 500 soldater skulle delta i övningen. I själva verket var alltså minst det dubbla och inräknat inrikestrupperna, upp emot 70 000 man.

– För att dölja omfattningen genomfördes i samband med Zapad en rad andra övningar som i själva verket var samordnade med Zapad, säger en källa med kunskap om de ryska övningarna till SvD.

Övningen, som genomfördes på Östersjön och längs den ryska västgränsen från Norge och Finland i norr till de baltiska staterna, Estland, Lettland och Litauen och Polen i söder, följdes i Östersjön av svenska marinens korvetter och av flygvapnets Gripenplan.

– Allt tyder på att filmen är filmad i ett sammanhang även om den skulle kunna vara ett hopklipp av sekvenser tagna vid olika tillfällen, säger Lars Gyllenhaal.

Det officiella syftet med Zapadövningen var att möta religiös och etnisk oro samt terrorism. Enligt SvD:s källor förekom också sådana övningsmoment, men huvuddelen av övningen gällde offensiva militära operationer.

En baltisk diplomatisk källa påpekar för SvD att man inte bekämpar terrorister med strategiska bombflyg, ubåtsjaktförband, sjömålsrobotar, långdistansrobotar eller landstigningar med tungt understöd.

– I själva verket övade ryssarna anfall mot de baltiska staterna och Polen. De ville skrämmas och det är naturligtvis oroande, säger diplomaten till SvD.