För att HD ska pröva ett överklagande krävs prövningstillstånd och detta kan beviljas om ärendet bedöms ha stor betydelse för rättstillämpningen eller om det finns andra synnerliga skäl. HD har gått igenom fallet Julian Assange och inte funnit skäl att bevilja Assange prövningstillstånd.

Brittiska medier uppger att gripandet av Assange har fördröjts på grund av tekniska fel i den svenska arresteringsordern.

Assange är i Storbritannien och polisen vet var men har hittills avstått från att gripa honom på grund av att svenska myndigheter begått ett procedurfel, skriver brittiska The Times.

Felet gjordes då svenska myndigheter skulle utarbeta den internationella arresteringsordern för Assange.

Hade det inte skett hade Assange kunnat gripas när han befann sig i sydöstra England, dit man spårat honom.

Interpol utfärdade i veckan en internationell efterlysning för att få hjälp att gripa Assange som misstänks för våldtäkt i Sverige.

Hos den svenska polisen vet man inte vad ett eventuellt tekniskt fel skulle bestå i.

- Vi har kontaktat engelsmännen för att reda ut om det skulle vara något och i så fall vad det är. Vi har ännu inte fått något besked. Men jag räknar med ett snabbt svar så att vi kan få det här ur världen, säger Tommy Kangasvieri, biträdande chef för internationellt polissamarbete vid Rikspolisstyrelsen.

Den brittiska polisen behöver en komplettering av den europeiska arresteringsorder som ligger till grund för Interpolefterlysningen av Julian Assange.

I USA konstaterar utrikesdepartementets Philip Crowley att Assange "är en anarkist och inte värdig skyddet som en journalist får".

Julian Assange löper risk att mördas efter att de amerikanska dokumenten släppts och kommer därför att hålla sig gömd, enligt webbsidans talesperson Kristinn Hrafnsson.

Han sade att Assanges säkerhet hotas sedan amerikanska politiker krävt att han ska ställas inför rätta för landsförräderi och en rådgivare till Kanadas premiärminister Stephen Harper uppges ha sagt att han borde dödas.

- Han har rätt som oroar sig för sin säkerhet. När det finns folk som till exempel kräver att han ska mördas är det bäst att hålla en låg profil, sade Hrafnsson i samband med en debatt på Frontline Club i London.