Enligt polisen ska de ha haft brandbomber, kaststjärnor, knogjärn och en sköld med utskjutande pilar samt ha talat om att få tag i två automatvapen.

- De är inhemska terrorister som kommit till Chicago med en anarkistisk agenda, säger Garry McCarthy, vid Chicagopolisen.