När flygplanet svepte in mot landningsbanan i den västliga bergsstaden Zintan väntade där hundratals libyer. Det sovjetbyggda fraktflygplanet hade inte en chans att hinna före nyheten om dess spektakulära last, en nyhet som spridit sig som en löpeld: Saif al-Islam Gaddafi, Muammar Gaddafis son och förmodade kronprins, var infångad.

Trots glädjestorm hängde lynchstämningen i luften, sade studenten Abdulmejid Ermeli i telefon till TT från Zintan.

- De ville döda honom. De ville inte låta honom komma undan.

Inte oväntat strömmade också kraven om en rättvis rättegång in. Oron för att Saif al-Islam, likt hans far, skulle få ett våldsamt slut var tydlig när västländer som hjälpt till att fälla Gaddafi manade till rättegång utifrån internationella regler. USA, Frankrike och Storbritannien uttryckte alla att Libyens nya regering (NTC) måste få till en rättvis process.

”Viktigt att se till att han nu under ordnade former överförs till Internationella brottmålsdomstolen”, skrev Sveriges utrikesminister Carl Bildt i en kommentar till TT.

Gaddafisonen är efterlyst av Internationella brottmålsdomstolen (ICC) som sade att NTC har ett ansvar att överlämna Saif al-Islam, men samtal pågick fortfarande.

NTC försökte lugna oroliga allierade.

- Jag vill försäkra vårt folk och alla världens nationer att Saif och de som var med honom kommer att få en rättvis rättegång med garantier både från lokal och internationell lag, sade premiärminister Abdulrahim al-Kib.

De tusentals libyer som över hela landet gav sig ut på gatorna för att fira efterfrågade snarare rättegång i Libyen än i Haag, sade Tripolibon Yusef Ali till TT.

- Har är, trots allt, libyer. Han har fångats här av libyer, han har begått brott mot libyer och han är på libysk mark.

Samtidigt är det viktigt att rättegången blir rättvis. En väl genomförd rättegång mot Saif al-Islam är en chans att visa världen att libyerna avser bygga en rättsstat, sade Yusef.

- Jag stödjer till och med att det övervakas av världen, så att regeringen kan visa det nya Libyens ansikte.