Säkerhetsrådet har 15 medlemsländer, varav fem är permanenta.

De nya länderna ersätter Bosnien, Brasilien, Gabon, Libanon och Nigeria.