efter sca-härvan ”Petningen av Nyrén var ett oundvikligt slut”

Så reagerar de institutionella ägarna på att Nyrén sparkas.