Ubåtsjakten | Östersjön Expert: Jag tar för givet att man har hittat något

Insatsen i skärgården fortsätter med oförminskad styrka.