"Det måste vara möjligt att bygga minareter på samma sätt som kyrktorn, om det uppfyller säkerhetsbestämmelser och godkänns i stadsplaneringen" skriver Europarådet.

Schweiz mötte internationell kritik efter en folkomröstning i november 2009, där medborgarna röstade igenom ett förbud mot att bygga minareter. Europarådet är en europeisk samarbetsorganisation som arbetar med bland annat mänskliga rättigheter.