Piskrappen utdelas vanligtvis av en byäldste, tillika domare, som använder en käpp, men då flickan är minderårig kommer hon att avtjäna straffet först då hon fyllt 18 år.

Mannen har dömts till 10 års fängelse.

Förra året uppmanade FN:s människorättskommissionär Navi Pillay Maldivierna att upphöra med offentliga spöstraff.