Över 30 procent av de nio delstaterna i Mellanvästern har drabbats av exceptionell torka. Det innebär stora förluster av skördar och bete samt underskott i vattenreservoarerna.

Extrem torka råder också i 48 procent av High Plains-regionen med sex delstater. Särskilt drabbade är Kansas och Nebraska.

Båttrafiken på två platser längs Mississippifloden har ställts in sedan en pråm grundstött nära Greenville, Arkansas, på grund lågt vattenstånd. Där och i La Crosse, Wisconsin har den kommersiella båttrafiken stoppats tills vidare.