I den ursprungliga rapporten och forskarnas resumé finns avsnitt om sexuell tillfredsställelse, kondomanvändning, män som våldsoffer, konsekvenser av skilsmässor, erektionsproblem och infertilitet. Men i kommissionens utgåva har avsnitten tagits bort.

Forskningschefen vid Rigshospitalet, Svend Aage Madsen, kallar tilltaget ”systematisk censur”.