SvD.se: Presskonferenserna är över. SvD.se avslutar därmed dagens direktrapport.

Karin Thurfjell: De förbereder frågor till Breivik, inför att han ska tala imorgon.

16:45, 16 april 2012

Karin Thurfjell: Nu dags för några av målsägandebiträdena, tre av dem som fungerar som koordinerade målsägandeadvokater.

16:42, 16 april 2012

Karin Thurfjell: Försvaret har två målsättningar, enligt Lippestad - dels att bevisa att Breivik är tillräknelig , och dels att se till att Breiviks fall hanteras rättsäkert.

16:40, 16 april 2012

Karin Thurfjell: Dokumentet är en kortversion av hur Breivik vill förklara sina handlingar, säger Lippestad.

16:32, 16 april 2012

Karin Thurfjell: Lippestad vill inte säga något om sina samtal med Breivik, för att de är kofidentiella. Men han berättar att morgondagen ska börja med att åklagaren ställer frågor.

16:30, 16 april 2012

Karin Thurfjell: Nu är det Geir Lippestad, Breiviks advokat, som svarar. Han vill inte kommentera varför hans klient började gråta när hans film visades. "

16:28, 16 april 2012

Karin Thurfjell: Nu ska åklagarna ta sikte på att belysa saken på bästa sätt, vare sig han är tillräknelig eller inte. De ska inte försöka verka för vare sig det ena eller andra alternativet.

16:27, 16 april 2012

Karin Thurfjell: Nu ska åklagarna ta sikte på att belysa saken på bästa sätt, vare sig han är tillräknelig eller inte. De ska inte försöka verka för vare sig det ena eller andra alternativet.

16:27, 16 april 2012

Karin Thurfjell: Nu ska åklagarna ta sikte på att belysa saken på bästa sätt, vare sig han är tillräknelig eller inte. De ska inte försöka verka för vare sig det ena eller andra alternativet.

16:26, 16 april 2012

Karin Thurfjell: Åklagarna har inga starka tankar om Breiviks begäran att få läsa upp ett "stöddokument", och konstaterar att domaren ska ta ställning till det imorgon.

16:21, 16 april 2012

Karin Thurfjell: Åklagarna har inga starka tankar om Breiviks begäran att få läsa upp ett "stöddokument", och konstaterar att domaren ska ta ställning till det imorgon.

16:20, 16 april 2012

Karin Thurfjell: I åtalet har åklagarna formulerat att den tilltalade bör dömas till psykisk vård eller fängelse, och orsaken att man inte låst sig vid psykisk vård var att man när man skrev åtalet ännu inte fått det andra psykiatriska utlåtandet, som i motsats till det första säger att Breivik är tillräknelig, och också var det vid tiden för morden.

16:17, 16 april 2012

Karin Thurfjell: Han berättar att han tror att det inspelade nödsamtalet är viktig information för rätten, för att förstå vad som hände. Hans kollega säger att det var svårt att värdera om samtalet skulle spelas upp eller inte.

16:14, 16 april 2012

Karin Thurfjell: Han säger att en orsak till att försvaret fick en del av dokumentationen väldigt sent var att saken utreddes till tätt inpå rättegången.

16:11, 16 april 2012

Karin Thurfjell: Jag tror inte att önskan om hämd är särskilt utpräglat hos oss. Vi försöker behandla det som en vanlig rätttsak. (...) Vi ser att vi har ögonnen på oss, och behandlar en mycket allvarli sak. Vui önskar göra ett så bra jobb som möjligt, säger Holden.

16:09, 16 april 2012

Karin Thurfjell: Nu drar presskonferansen igång. Först ska åklagarna svara på frågor.

16:07, 16 april 2012

Mikaela Åkerman: VG skriver nu att Breiviks mamma inte kommer att behöva vittna, på grund av hälsoorsaker: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10065171

15:57, 16 april 2012

Mikaela Åkerman: Cirka klockan 16 följer ett par olika presskonferenser i Oslo med anledning av dagens rättegång. SvD rapporterar direkt från dem också.

15:45, 16 april 2012

Jess: Hur lång tid beräknas allting ta tills Brejvik får sin dom?

Mikaela Åkerman: Domen meddelas senast den 20 juli.

15:39, 16 april 2012

Karin Thurfjell: Breivik står nu upp och talar med sin advokat. Sen får han åter handklovar och förs ut.

15:18, 16 april 2012

Karin Thurfjell: Nu meddelar domaren att den första rättegångsdagen är avslutad, och att rätten kommer att fortsätta imorgon.

15:17, 16 april 2012

Karin Thurfjell: "Vi mottog så sent som klockan fyra i fredags över 2000 sidor med dokumentation om den här saken", säger Lippestad.

De dokumenten ska bland annat handla om organisationen Knights Templar existerar i verkligheten eller inte. Han ber rätten om att få tillägga bevis sent, när de gått igenom det här materialet.

15:13, 16 april 2012

Karin Thurfjell: Den tilltalades önskan är att bli dömd som tillräknelig, säger Lippestad och konstaterar att det därför blir försvarets uppgift att verka för det.

15:08, 16 april 2012

Karin Thurfjell: Lippestad vill att Breivik ska få tillstånd att läsa upp en dokument han skrivit, som ska ta runt 30 minuter . "om han får läsa det är han säker på att få med allt han önskar säga".

15:07, 16 april 2012

Karin Thurfjell: Nu resonerar Lippestad kring att domstolen sagt att den inte vill bli megafon för Breiviks ideologi, men att Breiviks berättelse samtidigt är "det kanske viktigaste beviset", säger Lippestad.

15:06, 16 april 2012

Karin Thurfjell: Geir Lippestad: "Vi vil säga kor något om våra bavis. Utgångspunkten är att den åtalade inte erkänner straffskuld. (...) som han sa tidigare idag beror det på att han åberopar nödvärn. (..) Det är viktigt att avgöra om han kan straffas för de handingar han anklagas för, eller om han ska dömas till psykiatrisk vård", säger Lippestad. hans klient vill dömas som tillräknelig, alltså inte få psykisk vård

15:05, 16 april 2012

Karin Thurfjell: Breivik och hans advokat Geir Lippestad pratar tyst med varandra. I övrigt tyst i rättsalen.

15:02, 16 april 2012

Karin Thurfjell: Nu är Holden klar. Han tackar, coh försvaret får frågan om de vill tillägga något.

15:02, 16 april 2012

Karin Thurfjell: Flera av Breiviks vänner och släktingar, däribland hans mamma, kommer att vittna.

14:56, 16 april 2012

Karin Thurfjell: Nu berätar Holden vilka som kommer att vittna för åklagarsidan.

14:53, 16 april 2012

jess: Hur länge dröjer det innan han kommer ut. hur långt straff vill man att det blir och vad är maxstraff i norge?

Mikaela Åkerman: Åklagarna yrkar på att Breivik bör få psykisk tvångsvård, men har samtidigt sagt att straffyrkanden kan komma att ändras till fängelse eller förvaring i 21 år under rättegången. Du kan läsa mer här: http://www.svd.se/nyheter/utrikes/direktrapport-atalet-mot-breivik_6905891.svd

14:48, 16 april 2012

Karin Thurfjell: Imorgon ska den åtalade höras om händelserna, berättar Holden nu.

14:44, 16 april 2012

Karin Thurfjell: Nu drar åklagaren igång igen.

14:41, 16 april 2012

tina: Vad säger expertutlåtandena vad domen tros bli? lutar det mer mot vård eller fängelse?

Mikaela Åkerman: Det är svårt att säga. Två diametralt motsatta rättsmedicinska utredningar har gjorts. Den första kom alltså fram till att Breivik var psykotisk, medan den andra menade att Breivik var psykiskt frisk och därmed kan straffas för sina handlingar. Den senare är dock grundligare gjord eftersom den bygger på observationer av Breivik dygnet runt. Försvaret kommer hävda att Breivik är frisk, medan åklagarnas linje är att han är sjuk.

14:38, 16 april 2012

Karin Thurfjell: Nu är det 20 minuters paus.

14:18, 16 april 2012

Karin Thurfjell: Holden vill också understryka, att liksom i falet med bomben i regeringskvarteren, finns det långt fler än de som nämns med namn i åtalet som på olika sätt påverkats av skotten på Utöya.

14:18, 16 april 2012

Johan: Finns det någon information om vad rättegången/utredning osv med alla säkerhetsaspekter har kostad Norge. Är det en stor hotbild mot Breivik?

Mikaela Åkerman: Rättegången mot Breivik kostar 2,5 miljoner kronor om dagen. Totalt beräknas den kosta över 100 miljoner kronor. Till sina psykiatriker ska Breivik, enligt Aftenposten, ha sagt att känner till tio personer som vill döda honom. Breiviks försvarsadvokater ska ha bekräftat att han Breivik har fått ett stort antal brev till fängelset, däribland mordhot.

14:15, 16 april 2012

Karin Thurfjell: Nu får vi se bilder av Breivk, tagna av polisen strax efter att han gripits.

14:14, 16 april 2012

Karin Thurfjell: "Nu har klockan blivit 18.24, och Breivik pratar med polisen för sista gången", säger Holden.

Än en gång hör vi Breivik förklara att han vill överlämna sig. Han presenterar sig med sitt namn, och säger att han är medlem i den norska motståndsrörelsen. Han förklarar vidare att han genomfört en aktion, och eftersom den är avslutad vill han nu alltså överlämna sig.

14:09, 16 april 2012

Karin Thurfjell: Breivik fortsätter att se oberörd ut, medan åklagaren fortsäter berätta om hur han rört sig på ön, och vilka som fallit offer för hans kulor.

14:06, 16 april 2012

Karin Thurfjell: "Cirka klockan 18.00 pratar Breivik med polisen för första gången", säger Holden. Sen spelas det samtalet upp. Breivik säger bland annat att han "Önskar att överlämna sig"

14:04, 16 april 2012

Karin Thurfjell: Nu ska Holden berätta om vad Breivik gjorde på den stig som kallas Kärleksstigen. "Där dör det tio personer", konstaterar Holden.

13:56, 16 april 2012

Karin Thurfjell: Nu fortsätter Holden med beskrivningen av Breivks rörelser över ön, och vilka som skjutits var.

13:53, 16 april 2012

Karin Thurfjell: Breivik rör inte en min när samtalet spelas upp. Han biter sig lite i underläppen.

13:50, 16 april 2012

Karin Thurfjell: Nu ska vi få höra ett nödsamtal. "Det är full panik här", säger flickan som ringer. Sen skriker hon till, och skott hörs i bakgrunden. Den som ringer fortsätter prata, men börjar viska.

13:49, 16 april 2012

Jonas: Finns det någon grupp/förening som öppet hyllat Breivik och hans handlingar? Tänker mig exempelvis högerextrema grupper och liknande.

Mikaela Åkerman: Inga grupper vad jag känner till. Däremot har enskilda personer hyllat honom. En norrman riskerar exempelvis åtal efter att ha sagt att han ska följa Breiviks spår. Du kan läsa mer här: http://www.svd.se/nyheter/utrikes/breivik-fan-riskerar-atal-i-danmark_6922143.svd

13:47, 16 april 2012

Karin Thurfjell: En illusttration visar hur 500 människor flytt åt olika håll när Breivik kom. "Men som ni vet är Utöya en ö, och vattnet blev en naturlig barriär. Många gömde sig i vattenkanten", säger Holden.

13:46, 16 april 2012

Karin Thurfjell: Samtidigt får vi fälja Breiviks väg via röda streck på en karta över Utöya.

13:45, 16 april 2012

Karin Thurfjell: Uppräkningen av tidpunkter, plats och namn på dem som dog eller skadades just där fortsätter.

13:44, 16 april 2012

Karin Thurfjell: "Cirka 17.23 dödade Breivik tre personer utanför caféet", fortsätter Holden. Efter att han sagt hur många som dött var, räknar han upp namnen på dem som dog just där.

13:43, 16 april 2012

Karin Thurfjell: "Cirka klockan 17.17 ankom Anders Behring Breivk Utöya med MS Thorbjörn. Cirka 17.21 hörs de första skotten. Han dödar då tre personer."

13:42, 16 april 2012

Karin Thurfjell: "Nu ska vi gå närmare in på den åtalades handlingar på Utöya", säger Holden.

13:39, 16 april 2012

Karin Thurfjell: "Den 22 juli var vädret på ön inte lika fint som dagen innan", säger Holden. Vi får se en flyggbild av ön ett tag efter att Breivik anlände.

13:38, 16 april 2012

Kicki: Varför har vissa åskådare orangea band?

Karin Thurfjell: Det är journalisterna som har orangea band. Andra åhörare har svarta.

13:36, 16 april 2012

Karin Thurfjell: "Det var 564 peroner på ön när Breivik kom.", säger Holden.

13:35, 16 april 2012

Karin Thurfjell: Holden berättar om hur Breivik sa till Auf-funktionärer att han måste fraktas till Utöya. Han hävdade att han var polis, och var klädd som en sådan.

13:33, 16 april 2012

Karin Thurfjell: Nu fortsätter åklagaren med att berätta vad Breivik gjorde efter att bomben exploderat. hur han körde ut mot Utöya. 17.00 anlände han till stället där färjan till Utöya gick.

13:31, 16 april 2012

S: Finns det psykologer eller liknande i rättssalen som studerar Breiviks reaktioner på filmen?

Mikaela Åkerman: Fyra rättspsykiatriker kommer att sitta med under hela rättegången. De är placerade framför domarna.

13:31, 16 april 2012

Karin Thurfjell: Många andra blev fysiskt och psykiskt skadade. "Det är viktigt att påtala att alla dessa också är representerade av åtalet", säger Holden.

13:28, 16 april 2012

Karin Thurfjell: Nu placeras gula prickar ut, som representerar platsen där de människor som skadats och som finns med i åtalet, befann sig när bilen exploderade.

13:27, 16 april 2012

Karin Thurfjell: Nu får vi se en karta däråklagaren placerat ut röda prickar för platserna där de åtta människorna dog.

13:25, 16 april 2012

Karin Thurfjell: Denna explosion dödade åtta människor, säger Holden när filmen är klar.

13:24, 16 april 2012

William: Visste hans mamma om det här?

Mikaela Åkerman: Breiviks mamma ska i polisförhör ha medgett att hon hjälpt sin son att "tvätta" stora summor pengar genom att sätta in kontanter på sitt eget konto som hon sedan förde vidare till sonens. Hon ska samtidigt ha sagt att hon inte visste om att det hon gjorde var olagligt eller vad pengarna skulle gå till. Breivik har sagt att hans mamma inte kan anklagas för något och att han själv bär hela skulden.

13:24, 16 april 2012

Karin Thurfjell: En kamera inne i en butik visar hur väggarna börjar skaka och människor kastas till marken när bomben smäller. andra kameror har visat splitter, rökmoln och tak som rasar in.

13:22, 16 april 2012

Karin Thurfjell: Vi får se explosionsögonblicket om och om igen, ur en rad olika vinklar. Breivik ser ibland ut att försöka hålla tillbaka ett leende.

13:19, 16 april 2012

Karin Thurfjell: När bilderna visar hur bomben smäller rynkar Breivik snabbt ögonbrynen, men återgår sedan till att titta, utan märkbara känsloyttringar.

13:16, 16 april 2012

Karin Thurfjell: Breivik ler ibland när han tittar på filmen.

13:13, 16 april 2012

Mikaela Åkerman: Bland åhörarna i rättssalen ska det enligt VG finnas de som känner Breivik sedan tidigare. Precis innan rättegången återupptogs visade tv-bilder hur Breivik nickade åt någon och log.

13:13, 16 april 2012

Karin Thurfjell: Knäpptyst i salen när bilderna visas.

13:12, 16 april 2012

Karin Thurfjell: Nu visas bilder från övervakningskameror på hur Breivik kommer körande. breivik tittar på bilderna, utan at hans ansikte röjer några känslor.

13:11, 16 april 2012

Karin Thurfjell: På den animerade filmen syns Breiviks bilfärd, hur han parkerar bilen, lämnar den, och hur bomben smäller klockan 15.25.

13:10, 16 april 2012

Karin Thurfjell: Holden säger att flera sagt att de inte vill se filmen, så det blir en paus senare när dessa kan gå ut.

13:08, 16 april 2012

Karin Thurfjell: Snart ska åklagaren visa en 15 minuter lång film som visar explosionen. Innan dess ska vi få se en illustration av händelseförloppet.

13:06, 16 april 2012

elena: vad tycker Breivik om det som hänt ?

Mikaela Åkerman: Enligt Breiviks försvarare Geir Lippestad är hans klient inte ångerfull. Det enda Breivik ångrar ska vara att han inte lyckades orsaka mer skada och döda fler.

13:05, 16 april 2012

Karin Thurfjell: När klockan närmade sig tre den 22 juli sätter sig Breivik i bilen, och kör mot regeringskvarteren.

13:03, 16 april 2012

Karin Thurfjell: Breivik skickade manifestet till en lång rad e-postadresser. Polisen har upptäckt att han försökt skicka manifestet till över 8000 adresser. 1002 av dem kom manifestet fram till, säger Holden.

13:02, 16 april 2012

Karin Thurfjell: Efter att Breivik skickat filmen, skickar han ut sin manifest. det sker 14.09 den 22 juli.

13:01, 16 april 2012

Karin Thurfjell: Breivik tittar sig omkring lite, och ler stort.

12:59, 16 april 2012

Karin Thurfjell: Breivik har satt sig på sin plats. Han rättar till slipsen.

12:58, 16 april 2012

Karin Thurfjell: Nu börjar åhörare och aktörer samlas i rätsalen igen. Processen drar igång igen klockan 13.

12:58, 16 april 2012

Mikaela Åkerman: Målsägarbiträdadet Mette Yvonne Larsen säger till VG att hon tolkar Breiviks tårar under filmvisningen som att han tycker synd om sig själv, alternativt att han är stolt över sin film. Hon tycker inte man bör göra en stor sak av det.

– Det är inte ovanligt att den åtalade gråter i norsk rätt, säger hon.

12:58, 16 april 2012

sillen: Jag förstår inte riktigt. Vad är det för slags film det rör sig om????

Mikaela Åkerman: Det är en propagandafilm som Breivik gjorde drygt ett år innan attackerna, och som han publicerade på Youtube. Den har beskrivits som en sammanfattning av hans skriftliga manifest.

12:53, 16 april 2012

Glenn: Varför tillåter sig den norska domstolen att omyndighetsförklara allmänheten och inte visa hela rättegången ocensurerad??

Mikaela Åkerman: Som SvD:s reporter Björn Lindahl skriver i dagens tidning finns det vid norska rättegångar ingen tradition för att tillåta ljud- eller bildupptagning. På grund av det stora intresset för rättegången mot Breivik har domarna emellertid gett tillåtelse till att både försvaret och åklagarnas inledningar och pläderingar får filmas och direktsändas. Detsamma gäller när Breivik ska svara på om han finner sig skyldig eller inte till anklagelserna. Däremot får allmänheten inte se när Breivik förklarar varför han agerade som han gjorde. Domstolen anser att det blir en för stor belastning för offren och de anhöriga, samt att det finns en risk att Breivik bara till kamerorna och inte till domarna.

12:47, 16 april 2012

Karin Thurfjell: Nu är det alltså lunchrast, och SvD:s direktrapportering blir lite mindre intensiv fram till att förhandlingarna drar igång igen om någon timme.

12:06, 16 april 2012

Lois: Varför får Breivik uppmärksamhet? Han har ju narcissistisk personlighetsstörning. Hans värsta straff är han får noll uppmärksamhet.

Mikaela Åkerman: Flera av de medier som rapporterar från rättegången har förklarat bevakningen med att man anser att allmänintresset motiverar den. Samtidigt har många poängterat att man inte vill bli en megafon för Breiviks åsikter, och därför kommer att göra ständiga journalistiska avvägningar om vad man publicerar och inte.

12:02, 16 april 2012

stefan: Verkar han ångerfull nu?

Karin Thurfjell: Han grät, men det är oklart om det beror på ånger, att han rördes av sin egen film eller något helt annat.

11:59, 16 april 2012

Karin Thurfjell: Tårarna syns tydligt i Breiviks ögonvrå, och han fortsätter gnugga ögonen när filmen är klar. Nu är det lunchpaus, och Breivik förs ut av en arrestvakt.

11:58, 16 april 2012

Staffan: Förstod inte riktigt, varför får vi inte se filmen?

Mikaela Åkerman: Filmen visas i rättssalen men medier på plats har valt att inte sända när den visas. VGTV förklarar beslutet med att man anser att det handlar om ren propaganda som man inte vill förmedla.

11:58, 16 april 2012

Karin Thurfjell: Breivik gråter och torkar sig i ögonen när filmen visas. Underläppen darrar.

11:56, 16 april 2012

Karin Thurfjell: Bilder med bildtext blandas med långs textstycken.

11:48, 16 april 2012

Gand: Hur många offer är med på plats?

Mikaela Åkerman: Under rättegången kommer 46 offer från Utöya att framträda i domstolen. Hur många som är på plats i dag har jag inga uppgifter om. Det är dock sagt att anhöriga bara har rätt att närvara i rättssalen när dera barns fall behandlas.

11:45, 16 april 2012

Karin Thurfjell: När Breivik kommer tillbaka till sin mors lägenhet laddar han upp en film på Youtube. "Knights temblar 2083 - Movie Trailer", heter fillmen. Den ska vara ett sammandrag av manifestet. Filmen var omtalad i manifestet, med länkar till Youtube där filmen kunde ses. Filmen varar består av 99 stillbilder. Åklagaren säger att de kommer att visa filmen.

11:44, 16 april 2012

Karin Thurfjell: Holden: "Denna morgon vaknar Breivik hos sin mor. Det är aktivitet på datorn från kvart över åtta.(...) Han gör diverse förberedelser för att sända ut manifestet. Vid tolv kör Breivik mot regeringskvaretert"

11:40, 16 april 2012

Karin Thurfjell: Nu ska Holden berätta om 22 juli.

11:39, 16 april 2012

Karin Thurfjell: Den 15 juli hämtade Breivik bomben som användes vid attentaten på en biluthyrning. En bild från 18 juli visar både bilen som sprängdes, och flyktbilen som han använde för att resa till Utöya.

11:38, 16 april 2012

Karin Thurfjell: Nu bild på fyra hushållsmixers som Breivik ska ha använt för att krossa vissa beståndsdelar till bomben.

11:35, 16 april 2012

Karin Thurfjell: Nu går Holden igenom bomben, vad den bestod av och hur den antändes. Holden förklarar hur Breivik byggt bomben.

11:32, 16 april 2012

Karin Thurfjell: Nu visas bilder av gården där Breivik bodde tiden innan 22 juli. Breivik tittar upp oftare nu, och följer Holden och bilderna som visas.

11:29, 16 april 2012

Mammamu: vad är Knights Templar?

Mikaela Åkerman: Inför rättegången träffade SvD:s Björn Lindahl Breiviks försvarsadvokat Geir Lippestad. Advokaten sa då följande om Knights Templar: – Han anser att han fått ett mandat från en organisation som stiftades i England för tio, elva år sedan som han kallar Knights Templar.

11:27, 16 april 2012

Karin Thurfjell: delar till bomben köptes mellan september 2010 och juli 2011, alltså samma månad som terrorhandlingarna begicks. Amunition och vapen inhandlades mellan maj 2010 och juni 2011.

11:24, 16 april 2012

Karin Thurfjell: Huvuddelen av inköpen slkedde från maj 2010 till juni 2011. Vi får se bilder på geväret och pistolen som Breivik använde på Utöya.

11:22, 16 april 2012

Karin Thurfjell: Under perioden när Breivik spelade Wow och skrev sitt manifest skaffade han också en mängd utrustning.

11:20, 16 april 2012

Karin Thurfjell: Jag har fått flera meddelanden om att justicar inte är ett namn, utan en titel i Wow. Det är mycket möjligt, jag är ingen Wow-expert. Men oavsett vilket ber Holden oss komma ihåg ordet, som ska komma tillbaka senare.

11:19, 16 april 2012

Karin Thurfjell: Breivik ser lätt road ut när rätten visar en bild av honom i en uniform han skaffat.

11:18, 16 april 2012

AL: Pa vilket sätt är namnet Justicar viktigt att aterkomma till?

Karin Thurfjell: det vet vi ännu inte, men vid en tidigare häktningsförhandling har Breivik sagt att han är kommendör och "knight justicar"

11:16, 16 april 2012

Alfa: Hur fungerar nödvärnsrätten i Norge? I Sverige måste man vara utsatt för ett omedelbart hot mot livet för att få använda "försvarligt" (lagom) med våld för att värja sig.

Mikaela Åkerman: Det norska nödvärnsbegreppet kan i viss mån användas vid hot om våld men anses knappast tillämpligt på fallet Breivik, skriver TT.

11:13, 16 april 2012

Karin Thurfjell: Breivik har uppget att han 2002 fick i uppgift av Knights Templar att skriva sitt manifest.

11:12, 16 april 2012

Karin Thurfjell: I World of Warcraft (Wow) hette Breivik Justicar. Holden uppmanar rätten att minnas det namnet, för det ska komma tillbaka senare.

11:12, 16 april 2012

Carin: Är det många anhöriga med i rätten?

Mikaela Åkerman: Av rättssalens 193 åhörarplatser är 103 reserverade för anhöriga. Resterande 90 är till för pressen. Många anhöriga kommer att sitta en separat sal, så kallad medhörningssal. Rättegången sänds också direkt till 17 tingsrätter i Norge där anhöriga och brottsoffer har företräde.

11:09, 16 april 2012

Karin Thurfjell: Under den här perioden spelar breivik World of Warcraft och skriver på sitt manifest. Han har sagt till polisen att han spelade World of Warcraft på heltid i ett år.

11:09, 16 april 2012

Karin Thurfjell: Nu går Holden vidare till sommaren 2006, och ska prata om vad Breivik gjorde fram till maj 2004. Han har nu gett upp tanken på att vara en finasiell finansiär till motståndet mot Islam., och flyttar hem till sin mamma.

11:07, 16 april 2012

Karin Thurfjell: Breivik tittar upp mer än tidigare, och verkar snurra en penna mellan fingrarna och läsa i papper han har framför sig.

11:05, 16 april 2012

Karin Thurfjell: Efter år 2006 var Breiviks målsättning att skaffa en förmögenhet och bli en finansiär av till motståndet mot islam i Europa, enligt Holden.

11:04, 16 april 2012

Karin Thurfjell: Åklagaren ska först tala om tidsperioden 1995 till augusti 2006. Han berättar om olika företag som Breivik startad under den perioden. När åklagaren berättar om ett av företagen ler Breivik stort, men tittar inte på Holden.

11:01, 16 april 2012

Karin Thurfjell: Nu är förhandlingarna igång igen. Åklagare Svein Holden ska nu tala handlingarna 22 juli, och planlägningen av terrordåden.

10:55, 16 april 2012

Karin Thurfjell: I pausen träffar SvD advokat Elisabeth Massi Fritz, som bevakar rätegången som expertkommentator för SVT.

– Det intressantaste var Breiviks inställning, att han åberopar nödvärn. Det är något som används om någon varit hotad till livet. Det är ett hån mot offren att åberopa nödvärn i det här fallet och jag är övertygad om att domstolen inte kommer att ge gehör, säger Massi Fritz.

10:49, 16 april 2012

Karin Thurfjell: Breivik reser sig upp och förs ut av en arrestvakt.

10:26, 16 april 2012

Karin Thurfjell: Nu är det paus på 20 minuter

10:25, 16 april 2012

Karin Thurfjell: Nu frågar domaren Breivik om han erkänner sig skyldig till anklagelserna i åtalet.

– Jag erkänner handlingarna men inte att jag är straffskylldig. Jag beropar nödvärn, säger Breivik med lugn och ganska tyst röst

10:24, 16 april 2012

Karin Thurfjell: Nu är uppräkningen av offer slut. Breivik tittar snabbt upp och rynkar pannan lite, men fortsätter sedan titta ner i bordet.

10:23, 16 april 2012

Karin Thurfjell: Inga Bejer Engh läser fortfarande med stadig röst, och tar bara pauser för att ta en klunk vatten då och då.

10:18, 16 april 2012

Karin Thurfjell: De människor som Breivik åtalas för mordförsök på har skadats svårt, och i flera fall har de fått tillbringa många månader på sjukhus.

10:15, 16 april 2012

Karin Thurfjell: Över en timme har rättegången hållit på. Breivik fortsätter titta snett ner i bordet. Ser ut som att han läser något papper som ligger på bordet.

10:08, 16 april 2012

Karin Thurfjell: Nu läser åklagaren upp namnen på de skadade på Utöya som finns nämnda i åtalet. Alla offren finns inte med. Sammanlagt är Breivik åtalad för 77 mord och 42 mordförsök. Läs mer här: http://www.svd.se/nyheter/utrikes/kulorna-snuddade-vid-min-dotters-hud_6907967.svd

10:06, 16 april 2012

gustav: På vilket sätt är hand "hälsning" högerextrem?

Karin Thurfjell: VG har pratat med historikern Nikolai Brandal, som säger att Breivik själv hittat på hälsningen men att den baseras på facistiska hälsningar från mellankrigstiden. Förra gången Breivik gjorde hälsningen, på en häktningsförhandling, förklarade hans advokat att det var en högerextrem hälsning som Breivik förberett. I sitt manifest har Breivik också skrivit om hur man ska agera i rätten, och då skrivit om högerextrema hälsningar.

10:01, 16 april 2012

Karin Thurfjell: Det är väldigt detaljerade beskrivningar av skottskadorna, var skotten gick in och ut, vad skotten orsakade och vad offren dog av.

09:52, 16 april 2012

Abbe: Varför censurerar NRK sändningen? Är det inte offentliga handlingar?

Mikaela Åkerman: Både NRK och VGTV som sänder från rättssalen har valt att dra ned ljudet när åklagaren går igenom känsliga detaljer med respekt för de anhöriga.

09:45, 16 april 2012

Karin Thurfjell: När åklagare Inga Bejer Engh tar en paus för att dricka vatten blir det tyst i rättsalen. Sen fortsätter uppräknadet av döda ungdomar.

09:45, 16 april 2012

Karin Thurfjell: Kärleksstigen heter ett ställe på Utöya. Nu berättar åklagaren om alla som blev skjutna till döds där.

09:41, 16 april 2012

Karin Thurfjell: De flesta dödsoffren sköts med flera skott, och sköts i huvudet.

09:39, 16 april 2012

Karin Thurfjell: Flera av åhörarna började gråta när åtalet började läsas upp, skriver VG.

09:35, 16 april 2012

Karin Thurfjell: Ibland tittar Breivik upp, men mesta tiden fortsätter han titta ner i bordet.

09:31, 16 april 2012

Karin Thurfjell: Beskriviningarna av vad offren dog av är väldigt detaljerade. Dessutom får vi veta var alla befann sig när de mördades. Alla utom två dog av skottskador. En drunknade när han försökte fly, och en annan föll från en klippa under flykten från massmördaren.

09:30, 16 april 2012

Karin Thurfjell: Nu läser åklagaren upp namn och födelsedatum samt dödsorsak på alla som dog på Utöja.

09:28, 16 april 2012

Karin Thurfjell: Nu fortsätter åklagaren med att beskriva hur Breivik efter att ha utlöst bomben reste vidare till Utöja, och iklädd polisuniform dödade 69 människor.

09:27, 16 april 2012

Malte Smith: Hur verkar Breivik just nu när han hör alla personer som läses upp och tårarna som hörs i bakgrunden. Kallblodig?

Karin Thurfjell: Det är svårt att säga vad han tänker. Han sitter och tittar snett ner i bordet, och hans ansikte avslöjar inte om eller hur han berörs. Han ser sammanbiten ut.

09:22, 16 april 2012

Karin Thurfjell: Nu läser åklagaren upp namnet, födelsedatum och skador på alla som skadades allvarligt av bomben.

09:21, 16 april 2012

Karin Thurfjell: Breivik ser nu sammanbiten ut, och tittar ner i bordet.

09:19, 16 april 2012

Karin Thurfjell: Åklagaren fortsätter läsa åtalet, och uppräkningen av döda, efter att fotograferna gått ut.

09:17, 16 april 2012

Karin Thurfjell: Breiviks högerextrema hälsning genomfördes snabbt med knuten näve hela vägen, från vänster brösthalva till rakt sträckt höger arm, så fort han blivit av med bojorna, skriver TT.

09:16, 16 april 2012

Karin Thurfjell: Nu tvingas även de fotografer som hade specialtillstånd att fota början av rättegången lämna rättsalen. Från nu är det fotoförbud.

09:15, 16 april 2012

Karin Thurfjell: Åtalet är 18 sidor långt. Åklagaren berättar också var alla dödsoffren befann sig när bomben smällde.

09:14, 16 april 2012

Karin Thurfjell: Nu läser åklagaren upp namnen, födelsedatum och dödsorsak för offren i regeringskvarteren. Flera dog omedelbart på grund av tryckvågen och splitter efter bomben.

09:14, 16 april 2012

Karin Thurfjell: Åtalet som läses upp beskriver hur Breivik placerade bilen med den hemmagjorda bomben i regeringskvareteret.

09:12, 16 april 2012

Karin Thurfjell: Nu läser åklagaren upp åtalet mot Breivik.Han är åtalad för bland annat mord och terrorbrott.

09:11, 16 april 2012

Karin Thurfjell: Nu reser sig Breivik och får svara på vad han heter, hur gammal han är. han säger att han arbetar som skribent och jobbar från fängelset. Domaren ber honom följa förhandlingarna uppmärksamt, och att han senare kommer att få tillfälle att förklara sig.

09:09, 16 april 2012

Karin Thurfjell: Flera i huvudsalen torkar tårar när Breivik tar till orda,

09:08, 16 april 2012

Karin Thurfjell: Nu säger Lippestad att försvaret inte har någon formell klagan på legitimiteten på domstolen.

09:06, 16 april 2012

Karin Thurfjell: Nu säger Breivik att han inte erkänner rättegången, och säger att domaren Wenche Elisabeth Arntzen är vän med Gro Harlem Bruntlands syster.

09:05, 16 april 2012

Karin Thurfjell: Nu berättar domare Wenche Elisabeth Arntzen hur rättegången ska gå till, och förklarar att hon inte kan läsa upp namnen på alla målsägarbiträden. Senare ska hon läsa upp åtalet.

09:03, 16 april 2012

Karin Thurfjell: Många offer och anhöriga till offer är på plats, liksom 166 målsägarbiträden, säger domaren.

09:02, 16 april 2012

Karin Thurfjell: Breivik gjorde samma hälsning som vid häktningsförhandlingen innan rättegången startade.

09:01, 16 april 2012

Karin Thurfjell: Alla reser sig, nu drar rättegången igång.

09:00, 16 april 2012

Karin Thurfjell: Breivik bläddrar i sina papper. Smatter från fotografernas kameror och enstaka hostningar är det enda som hörs.

08:57, 16 april 2012

Karin Thurfjell: Han sitter bredvis sin advolat Geir Lippestad. de småpratar lite, och Breivik häller upp vatten i en vit plastmugg. Han är klädd i kavaj och gulgrå slips.

08:56, 16 april 2012

Karin Thurfjell: Breivik skakar hand med bland andra domarna.

08:55, 16 april 2012

Karin Thurfjell: Han får handklovarna upplåsta av en vakt, ler lite, och sätter sig.

08:54, 16 april 2012

Karin Thurfjell: Breivik kommer in, småleende, i rättsalen.

08:53, 16 april 2012

Karin Thurfjell: Domare i målet är Wenche Elisabeth Arntzen och Arne Lyng. I Norge anmäler sig nämndemännen som frivilliga, de nomineras inte av partierna som i Sverige. I Breivikrättegången är konsulten Ernst Henning Eielsen, receptionisten Thomas Indrebø och läraren Diana Patricia Fynbo nämndemän. Åklagarna heter Inga Bejer Engh och Svein Holden

08:53, 16 april 2012

Karin Thurfjell: Domarna kommer in i rättsalen

08:52, 16 april 2012

Karin Thurfjell: Breiviks försvarsadvokater Geir Lippestad och Vibeke Hein Bæra har anlänt till sal 250.

08:45, 16 april 2012

Karin Thurfjell: Nu kommer ett meddelande till pressen: alla, utom 15 fotografer som har specialtillstånd, måste sitta när när rättegången startar klockan nio.

08:43, 16 april 2012

Stefan: Hur är stämningen just nu?

Karin Thurfjell: Ganska spänd. Alla väntar på att det ska dra igång, och det är fullt av människor inne i salarna och korridorerna.

08:38, 16 april 2012

Karin Thurfjell: Breivik har sagt till rättspsykiatrikerna Terje Tørrissen och Agnar Aspaas att han är rädd att bryta samman under rättegången. Det skriver VG.no.

– Jag har tidigare brutit samman vid ett tillfälle, ska han ha svarat när psykiatrikerna frågade honom om han var rädd att inte klara rättsprocessen.

08:35, 16 april 2012

Karin Thurfjell: Rättsalen är fylld av fotografer. De kommer att ha chans att fota och filma strax innan rättegången drar igång, men under själva förhandlingarna råder strikt fotoförbud.

08:24, 16 april 2012

Karin Thurfjell: Säkerhetakontrollen, i ett stort vitt tält utanför domstolsbyggnaden, liknar den på flygplatsen. Alla väskor röntgas, och besökarna får gå genom metalldetektor. Alla öppnade flaskor med vätska slängs.

08:22, 16 april 2012

Mikaela Åkerman: Breivik har nu anlänt till Oslo tingsrätt.

08:21, 16 april 2012

Karin Thurfjell: Efter att ha stått i kö i 50 minuter och genomgått en rigorös säkerhetskontroll är jag nu inne i tinguset. I en sal nära huvudsalen ska jag och många andra journalister följa förhandlingar via stora skärmar som hissats ner från taket.

08:18, 16 april 2012

Mikaela Åkerman: När som helst väntas Anders Behring Breivik anlända till tingsrätten från Ila fängelse. Enligt TT är han på väg med säkerhetstransporten just nu. Väl i tingshuset kommer han få sitta i ett säkerhetsutrymme innan han förs upp i rättssalen.

08:14, 16 april 2012

Mikaela Åkerman: Nyligen gick det förbi poliser med automatvapen.

– Man ser ganska mycket poliser. Hela torget framför tingshuset är belägrat av sändningsbussar som var här redan i går kväll. Någon har bundit fast en bukett röda rosor vid kravallstaketet här utanför, säger Karin Thurfjell.

08:06, 16 april 2012

Mikaela Åkerman: För en liten stund sedan anslöt Eskil Pedersen, ordförande i Arbeiderpartiets ungdomsförbund, AUF, tillsammans med några kollegor till kön.

– Han ska in och lyssna på rättegången och kommer även ha en presskonferens efteråt, men han har sagt att han inte gör några intervjuer är i kön, säger SvD:s reporter Karin Thurfjell.

08:01, 16 april 2012

Mikaela Åkerman: En stor del av de som köar till tingshuset är journalister, berättar SvD:s reporter.

– Det är även andra journalister och fotografer som fotar och skriver om den långa kön, samt intervjuar andra journalister.

Över 800 journalister har ackriditerat sig till rättegången som väntas pågå i tio veckor.

07:59, 16 april 2012

Mikaela Åkerman: Välkommen till SvD.se:s direktrapport från Oslo. Klockan 09.00 inleds rättegången mot Anders Behring Breivik vid Oslo tingsrätt. Enligt SvD:s reporter Karin Thurfjell var det lång kö till tingshuset redan klockan 07.00 när dörrarna öppnades.

– Alla ska igenom en rigorös säkerhetskontroll. Det är ett stort vitt tält framför ingången, säger hon.

07:57, 16 april 2012

Här är polisens egna mobilbilder strax efter gripandet av Anders Behring Breivik på Utøya den 22 juli i fjol.