Observatoriet ESA tog nyligen bilden av Messier 55 som visar tiotusentals stjärnor som är hoppackade som en bisvärm.

Astronomer studerar Messier 55 och andra liknande objekt för att förstå hur galaxer utvecklas och hur stjärnor åldras.

Observationer av stjärnor i klothopar har visat att alla stjärnor i en sådan hop föddes ur samma gasmoln ungefär vid samma tid - för mer än 10 miljarder år sedan. Då, bara några miljarder år efter big bang, var nästan all gas i form av väte och helium. Tyngre grundämnen såsom syre och kväve bildades först i stjärnorna som samlades i hopar som Messier 55, skriver ESA i pressmeddelandet.