- Jag anser att beslutet är riktigt. Den långa kampen för rättvisa för mig och andra fortsätter, sade Assange enligt AFP inför en hord av journalister och fotografer utanför domstolen i London.

Beslutet innebär att den juridiska processen löper vidare i Storbritannien, och att en överlämning av Assange till Sverige dröjer ytterligare. Wikileaks-grundaren är sedan november förra året häktad i sin frånvaro misstänkt för sexuella övergrepp och våldtäkt i Sverige.

- I dag har High Court bestämt att de frågeställningar som framkommit i mitt fall är av betydelse för allmänheten och att det kan vara till hjälp för andra fall att höra vad Högsta domstolen anser.

Per E Samuelson, en av Assanges två svenska advokater, säger till TT att beslutet är ”glädjande”.

- Det innebär att han får ytterligare en möjlighet att processa i Englands högsta domstol. Det innebär ju också att överlämnandet skjuts på framtiden.

Exakt på vilken punkt rätten anser att det finns en principiell rättsfråga att ta upp vet inte Samuelson ännu.

- Det finns en hel del invändningar av substantiellt slag i fråga om överlämningen, säger han.

TT: Vad händer med Assange nu?

- Han är kvar i England under husarrest medan han förbereder talan i Englands högsta domstol.

Per E Samuelson har pratat med sin klient efter beskedet från rätten.

- Han var glad över att domstolen sett det principiella i den här frågan som han har slagits för, nämligen om det har gått rätt till när man har begärt honom utlämnad från Sverige till England. Han var glad och lättad över att få den här medgången, säger han.

TT: Varför är Assange rädd för att komma till Sverige?

- Det huvudsakliga skälet är att han är rädd att Sverige ska lämna honom vidare till USA, på grund av att han är en jagad man i USA efter engagemanget i Wikileaks, säger Samuelson.

Den fråga som High Court givit Assange rätten att överklaga till Högsta domstolen är huruvida svensk åklagare har befogenhet att utfärda en europeisk arresteringsorder. Det uppger Assanges försvarsadvokat Gareth Pierce för TT:s utsände i domstolen.

Assange har nu två veckor på sig att skriva sin ansökan till Högsta domstolen, som sedan beslutar om den ska ta upp frågan eller inte.

Den svenska ansvarige åklagaren Marianne Ny kommenterar inte beslutet om att Assange får rätt att överklaga överlämningsbeslutet, uppger åklagarmyndigheten. Hon ger inte heller någon information om den svenska utredningen.