Han avsattes av militären, som gick in för att hindra islamisterna från att vinna landets första flerpartival. Det ledde till ett inbördeskrig som krävde 200 000 människors liv.

Bendjedid deltog i befrielsekriget mot kolonialmakten Frankrike mellan 1954 och 1962. Han blev medlem i Revolutionsrådet, som bildades 1965, och störtade landets förste president Ahmed Ben Bella.

När inbördeskriget bröt ut sattes han i husarrest i Oran i januari 1992 och frigavs inte förrän Abdelaziz Bouteflika blev president 1999.

Bendjedids memoarer är klara för utgivning den 1 november, årsdagen av befrielsekrigets utbrott.