LIVEUbåtsinsatsen i skärgården Försvaret: Kan handla om flera föremål i vattnet

ÖB: Adekvat med vapenmakt.