Dödssiffran är avsevärt högre än de åtta personer som tidigare rapporterades ha dött.