Flera byggnadsolyckor har skett i Egypten de senaste åren, delvis på grund av att byggnormer inte följts och dåligt underhåll.