Ubåtsjakten | Östersjön ”Vi vill inte ge motståndare för mycket info”

Insatsen i skärgården fortsätter med oförminskad styrka.