LIVENepal | 7,8 på Richterskalan Minister uppger: Över 1 400 döda
i jordskalvet

Siffran befaras stiga. ”Klarar inte av att se allt detta.”